Paikallissäännöt

Keimola Golf 2023
PAIKALLISSÄÄNNÖT


1 TIET
Kaikki pelialueella olevat tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 16.1b mukaisesti

2 SALAOJAT
Sorapeitteiset salaojat ovat pelialueella kunnostettavia alueita. Vapautuminen säännön 16.1b mukaisesti.

3 AVO-OJAT JOITA EI OLE MERKITTY ESTEALUEIKSI
Kaikki avo-ojat, joita ei ole merkitty estealueiksi katsotaan olevan osa yleistä pelialuetta, eivätkä ne ole estealueita.

4 KUNNOSTETTAVA ALUE JA EPÄNORMAALI KENTTÄOLOSUHDE
Kunnostettavat alueet on merkitty sinisin paaluin tai yhtenäisin valkoisin viivoin. Kunnostettavaksi alueeksi tulkitaan lisäksi ilman eri merkintää kentällä olevat työkoneiden pyörien syvät jäljet sekä kantojen raivausjäljet. Kunnostettavaa aluetta ovat syvät veden valumaurat bunkkereissa. Bunkkerissa vahingot, jotka ovat selvästi aiheutuneet eläinten kavioista tai sorkista, ovat kunnostettavia alueita, joista saa vapautua säännön 16.1 nojalla. Vapautus vain pallon osalta, haittaamista ei ole, jos vahinko haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa. Pelialueelle tehdyt hakealueet ovat epänormaali kenttäolosuhde. Vapautuminen säännön 16.1 nojalla.

5 KIELLETYT PELIALUEET
Seuraavat alueet ovat kiellettyjä pelialueita, joita käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1f mukaisesti: sinivalkoisin paaluin merkityt alueet, muurahaiskeot.

6 KENTÄN ULKORAJAT
Ulkorajan päättyminen on merkitty kahdella tolpalla ja kentän ulkoraja jatkuu näiden linjassa äärettömyyteen. Pelattaessa Kirkan väylää 5 valkoiset tolpat ovat ulkorajan merkkejä. Muita väyliä pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja, vapautuminen säännön 16.1b mukaisesti.


7 KIINTEÄT HAITAT LÄHELLÄ VIHERIÖTÄ
Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1b mukaisesti. Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:
Pallon ollessa pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa:

Pelilinjalla, ja se on:

a. Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
b. Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus – Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen.


8 LYÖNNIN UUSIMINEN VIHERIÖLLÄ
Mallipaikallissääntö D-7 on voimassa: Rajoitetaan viheriöltä lyödyn lyönnin uusimista Säännön 11.1b Poikkeuksen 2 mukaan seuraavasti: Poikkeus 2 sääntöön 11.1b on voimassa lukuun ottamatta silloin, kun viheriöltä pelattu pallo osuu vahingossa:

a. pelaajaan itseensä,
b. mailaan, jota pelaaja käytti lyöntiinsä, lyönti lasketaan ja peliä jatketaan pallon sijaintipaikalta.
c. eläimeen, joka on määritelty irralliseksi luonnonhaitaksi (kuten matoihin, hyönteisiin tai niiden kaltaisiin eläimiin, joita voidaan helposti siirtää).

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

9 RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA

Lyöntipelissä kaksi lyöntiä. Reikäpelissä reiän menetys.

10 MITTAMERKINNÄT
Lyöntipaikkojen mitat on mitattu väylän mukaisesti viheriön keskelle. Etäisyysmerkinnät väylillä (viuhkat) on mitattu linnuntietä viheriön keskelle; 200 m valkoinen viuhka / 150 m keltainen viuhka / 100 m punainen viuhka. Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Mittamerkkien liikuttaminen on kielletty. Vapautuminen säännön 16.1b mukaisesti

11 PELINOPEUS
Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta tai muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan ryhmä asettaa aikatarkkailuun. Tästä ilmoitetaan ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa lyödä, rangaistaan pelaajaa seuraavasti: Ensimmäinen rikkomus: varoitus; Toinen rikkomus: 1 lyönti; Kolmas rikkomus: 2 lyöntiä; Useampi rikkomus: Pelistä sulkeminen.