Scramble säännöt

Keimolan Scramble säännöt 2024

Joukkueen kaikki pelaajat (2-4 pelaajaa riippuen kilpailusta) lyövät kultakin tiiltä haluamassaan järjestyksessä ja avauksien jälkeen joukkue valitsee pallon, jolla peliä jatketaan. Joukkueen jäsenet pelaavat kukin omaa palloaan. Valitun pallon paikka merkitään enintään tuloskortin pitkän sivun etäisyydelle (max 15 cm). Pelaaja, jonka pallo valitaan, lyö ensin (myös viheriöllä).

Joukkueen muut jäsenet saavat vapaasti valita lyöntijärjestyksen ja asettavat pallon vuorollaan:

  • Väylä: Pallo asetetaan väylälle maksimissaan yhden mailan mitan päähän merkitystä lyöntipaikasta, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää
  • Raffi: Pallo asetetaan raffiin maksimissaan yhden mailan mitan päähän, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. Pallon paikkaa ei saa olennaisesti parantaa.
  • Greeni: Pallo asetetaan samaan paikkaan
  • Bunkkeri: Pallo asetetaan mahdollisimman samankaltaiseen paikkaan, kuin valittu pallo, enintään yhden mailanmitan päähän valitun pallon paikasta; ei lähemmäksi reikää. Esim. jos valittu pallo on jalanjäljessä, kaikki lyövät pallonsa jalanjäljestä
  • Este: Pallo asetetaan mahdollisimman samankaltaiseen paikkaan, kuin valittu pallo, enintään yhden mailanmitan päähän valitun pallon paikasta, tai vapaudutaan esteestä normaalien estesääntöjen mukaisesti.


Peliä jatketaan, kunnes jokin joukkueen palloista on reiässä. Aina se, jonka pallo on valittu lyö ensin. Pelin nopeuttamiseksi poikkeuksellisesti greenillä, lyhyen putin voi putata reikään, ilman, että muut joukkueen jäsenet menettävät pelivuoroaan.

Joukkueen pelaajat saavat yhdessä katsoa pelilinjoja. Joukkueen muut pelaajat eivät kuitenkaan saa seisoa pelilinjan kummassakaan päässä pelaajan putatessa, eivätkä olla pelaajan pelilinjalla tai sen jatkeella pelaajan takana pelaajan aloittaessa lyöntiasennon ottamisen.

Joukkueen tasoitus lasketaan %-osuutena joukkueen jäsenten slopetasoitusten summasta seuraavasti:

  • Kahden hengen scramble 25%
  • Kolmen hengen scramble 15%
  • Neljän hengen scramble 10%

Joukkueen tasoitus on kuitenkin enintään joukkueen pienimmän tasoituksen omaavan pelaajan slopetasoitus.

Tasatulos tasoituksellisissa kilpailuissa: alhaisempi tasoitus.

Muuten noudatetaan golfin sääntöjä ja Keimolan paikallissääntöjä.