Osakasedut

Osakkaalle kuuluvia etuja ja alennuksia

Osakkaan alennuksia

 • Golfauton käytöstä
 • Vieraan kanssa pelaamisesta
 • Rangepallojen latauksesta
 • Bägikaapin vuokrasta
 • Golfopetuksesta

Osakkaalle kuuluvia palveluita

 • Ajanvaraus 10 päivää etukäteen
 • Ilmainen kaverikierros koko peliryhmälle kerran kaudessa
 • Rangepalloille 10 ensimmäistä koria veloituksetta, rangenapista pantti 7 euroa
 • Kirkalla jatkoaika osakkaalle ja hänen samassa ryhmässä pelaaville vierailleen

Osakkaalle tarjottavia lisämaksullisia palveluita

 • Oman golfauton vuokrapaikka, 500 euroa
 • Sarjakortti golfauton käytölle, 5 käyttökertaa, 125 euroa
 • Henkilökohtainen 5 pelikerran sarjakortti, 200 euroa
 • Kultakortti 26 kentälle, 165 euroa/kausi
 • Käyttöoikeus Vantaankosken Golfhallille, erillinen maksu.
 • Käyttöoikeus klubin alakerran simulaattoritilaan, erillinen maksu.

Osakasetuja voi hyödyntää osakas, joka on merkitty osakerekisteriin vähintään 50% omistuksella.