Osakasedut

Osakkaalle kuuluvia etuja ja alennuksia

Osakkaan alennuksia

 • Golfauton käytöstä
 • Vieraan kanssa pelaamisesta
 • Rangepallojen latauksesta
 • Bägikaapin vuokrasta
 • Golfopetuksesta

Osakkaalle kuuluvia palveluita

 • Ajanvaraus 14 päivää etukäteen
 • Ilmainen kaverikierros koko peliryhmälle kerran kaudessa
 • Rangepalloille 10 ensimmäistä koria veloituksetta, rangenapista pantti 7 euroa

Osakkaalle tarjottavia lisämaksullisia palveluita

 • Oman golfauton vuokrapaikka, 520 euroa (rajattu määrä)
 • Sarjakortti golfauton käytölle: 10 käyttökertaa 250€, 5 käyttökertaa 130 euroa
 • Henkilökohtainen 5 pelikerran sarjakortti, 200 euroa (1 kpl/kausi)
 • Kultakortti 25 kentälle erillisten kultakorttia koskevien sääntöjen mukaisesti, 175 euroa/kausi
 • Käyttöoikeus Vantaankosken Golfhallille, erillinen maksu.
 • Käyttöoikeus klubin alakerran simulaattoritilaan, erillinen maksu.

Osakasetuja voi hyödyntää osakas, joka on merkitty osakerekisteriin vähintään 50% omistuksella.