Osakasedut

Osakkaalle kuuluvia etuja ja alennuksia

Osakkaan alennuksia

 • Golfauton käytöstä
 • Vieraan kanssa pelaamisesta
 • Rangepallojen latauksesta
 • Bägikaapin vuokrasta
 • Golfopetuksesta
 • Illallisetu osakkaan pöytäseurueelle Ravintola Haltiassa kerran vuoden aikana. Katso etu.

Osakkaalle kuuluvia palveluita

 • Ajanvaraus 14 päivää etukäteen
 • Ilmainen kaverikierros osakkaan vieraille kerran kaudessa
 • Rangepalloille 5 ensimmäistä koria veloituksetta
 • Osakaspäivä, 100 ensimmäistä mahtuu tapahtumaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Osakkaalle tarjottavia lisämaksullisia palveluita

 • Sarjakortti golfauton käytölle: 10 käyttökertaa 250€, 5 käyttökertaa 130 euroa
 • Henkilökohtainen 5 pelikerran sarjakortti, 200 euroa (1 kpl/kausi)
 • Kultakortti 26 kentälle erillisten kultakorttia koskevien sääntöjen mukaisesti, 175 euroa/kausi
 • Käyttöoikeus Vantaankosken Golfhallille, erillinen maksu.
 • Käyttöoikeus klubin alakerran simulaattoritilaan, erillinen maksu.


Osakasetuja voi hyödyntää osakas, joka on merkitty osakerekisteriin seuraavasti:

 • A-sarja: Merkitty osakerekisteriin vähintään 33 % omistuksella.
 • B-sarja: Mikäli osakkeella on useampi omistaja, nimetään yksi osakas joka voi hyödyntää edut.
 • C-sarja: Merkitty osakerekisteriin vähintään 50 % omistuksella.
 • D-sarja: Merkitty osakerekisteriin vähintään 50 % omistuksella.