Keimola Golf Club Oy hallitus tiedottaa

Kenttäyhtiön hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 20.5.24. Järjestäytymisen lisäksi keskusteltiin myös muista ajankohtaisista asioista.

Kokouksen alussa todettiin yhtiökokouksen äänestyksen tulos ja hallituksen jäsenten äänimäärät. Tämän jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tehtävissä jatkavat Tiina Fonsén-Lehtonen puheenjohtajana ja Juha Haapaniemi varapuheenjohtajana. Hallituksen sihteeriksi valittiin palvelupäällikkö Johanna Skyttä.

Järjestäytymisen lisäksi kokouksessa käytiin läpi Keimolan hyvän hallintotavan ohjeistus, jonka hallituksen jäsenet allekirjoittivat ja ilmoittivat samalla sidonnaisuudet yhtiöön ja golf toimialaan. Päätettiin laatia käynnistyneelle hallituskaudelle omat ohjelma. Ohjelma tukeutuu Keimolan yhteisön 2025 strategiaan ja kenttäyhtiön vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan. Keskusteltiin vilkkaasti hallitusohjelman sisällöstä. Ohjelmaa valmistellaan ja siitä päätetään seuraavassa kesäkuun kokouksessa.

Lisäksi päätettiin hallituskalenterista, jossa ovat kenttäyhtiön vuosikellon mukaiset asiat ja hallituksen kokouspäivät. Hallitus päätti myös syksyllä tehtävän peruskorjauksen valmistelusta. Kentällä tehtävä peruskorjaus on päätetty syksyn 2023 yhtiökokouksessa rahoitusvastiketta koskevan päätöksen yhteydessä. Varsinaiset peruskorjattavat kohteen hallitus päättää kesäkuun tai viimeistään elokuun kokouksessa. Peruskorjattavista kohteista tiedotetaan osakkaita siinä vaiheessa.