Syysyhtiökokouksen päätöksiä

Keimola Golf Club Oy:n syysyhtiökokous pidettiin 29.11.2023 Turkistuottajien tiloissa Vantaalla. Kokouksessa käsiteltiin mm. toimintasuunnitelma ja päätettiin hoito- ja rahoitusvastikkeesta vuodelle 2024.

Kokoukseen osallistui 70 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 358 ääntä. Kokouksen avasi kenttäyhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Juha Haapaniemi. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsutiin asianajaja Jarmo Henriksson.

Yhtiökokousten varsinaisten asioiden lisäksi käsiteltiin mm. osakasaloite ja hallituksen esitys yhtiön lunastamien osakkeiden annista. Osakasaloite koski rahoitusvastikkeesta päättämistä. Aloitteen mukaan rahoitusvastikkeesta päätettäessä tulisi hallituksen valmistella aikaisempaa yksityiskohtaisempi esitys. Osakeanti koski yhtiölle yhtiöjärjestyksen mukaan lunastettujen osakkeiden annista eli myyntiluvasta uusien osakkaiden hankkimiseksi.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti toimintasuunnitelman ja siihen liittyvän talousarvion muilta kuin hoito- ja rahoitusvastikkeiden osalta. Äänestysten jälkeen päätettiin hallituksen hoito- ja rahoitusvastiketta koskevan esityksen hyväksymisestä. Hallituksen esitykset hoitovastikkeeksi 850 euroa (alv.0%) /pelioikeus päätettiin äänin 200-158 ja rahoitusvastikkeeksi 100 euroa/pelioikeus äänin 205-153. Rahoitusvastike käytetään toimintasuunnitelman mukaisesti kenttien peruskorjaukseen.

Käsiteltiin osakasaloite ja siihen liittyvä hallituksen vastine. Aloitteen allekirjoittajat eivät osallistuneet kokoukseen. Käsittelyn jälkeen osakasaloite vedettiin aloitteen esittelijän toimesta pois, joilloin asiaan liittyvältä äänestykseltä vältyttiin.

Hallituksen esitys osakeannista herätti vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan. Esityksessä haettiin yhtiökokoukselta valtuutusta eli myyntilupaa enintään 10 osakkeen vuotuiseen huutokaupalla tapahtuvaan myyntiin seuraavan kolmen vuoden aikana. Keskustelun jälkeen äänestettiin. Hallituksen esitys osakeannista tarvitsi hyväksytyksi tulemiseksi määräenemmistön eli 2/3 kokouksen äänistä. Äänestyksessä annettiin 197 ääntä osakeannin puolesta ja 130 ääntä vastaan. Näin ollen hallitus ei saanut yhtiökokoukselta valtuutusta osakeannin järjestämiseen.