Kenttäyhtiön hallituksen päätöksiä

Hallitus päätti syksyn peruskorjauksista ja laatti toimenpideohjelman hallituskaudelle 2024-25. Lisäksi uutta ohjestusta rangen käytölle valmistellaan.

Peruskorjaus

Kenttäyhtiön hallitus päätti kesäkuun kokouksessaan syksyn peruskorjauksesta. Hallitus valitsi peruskorjattavaksi Kirkan viheriöitä ja lyöntipaikkoja. Valmistelussa oli kolme vaihtoehtoista kokonaisuutta. Alla kuvattu vaihtoehto oli sopivin pelaajapalautteen, yhtiökokouksen päättämän rahoituskehyksen, peruskorjauksen aikaisen logistiikan järjestämisen sekä korjauksenaikaisen pelaamisen näkökulmasta katsottuna.

1. Rakennetaan Kirkka 9 väylälle uudet lyöntipaikat. Väylän lyöntipaikat 47 ja 54 siirtyvät nykyisille 56 ja 59 lyöntipaikoille. Mäen päälle rakennetaan uudet 56 ja 59 lyöntipaikat. Väylän pituuden lisääntyessä myös väylän par luku lisääntyy yhdellä nykyisestä. Väylän viheriöalueen peruskorjaus oli mukana sijaintinsa takia toisessa vaihtoehdossa, joten se jää tällä kertaa peruskorjauksen ulkopuolelle.

2. Peruskorjataan Kirkka 8 viheriöalue. Viheriöalueen peruskorjauksen tarkempi suunnitelma on parhaillaan tekeillä ja lopullinen rakennettava versio päätetään elokuun kokouksessa.

3. Peruskorjataan Kirkka 11 lyöntipaikat 54, 56 ja 59. Samassa yhteydessä väylän pelinäkymää parannetaan, kun väylän alussa olevaa kumpua madalletaan. Näin väylä tulee kokonaisuudessaan peruskorjatuksi, koska viheriäalue on korjattu muutama vuosi sitten.

4. Peruskorjataan Kirkka 10 viheriöalue. Viheriöalueen peruskorjauksen tarkempi suunnitelma on parhaillaan tekeillä ja lopullinen rakennettava versio päätetään elokuun kokouksessa.

Peruskorjaus alkaa 16.9.24 ja jatkuu siitä 6-8 viikkoa säätila huomioiden. Korjauksen aikana Kirkan takalenkillä (väylät 10-18) pelaataan 7 reikäisenä. Pelataan väylät järjestyksessä 12, 13 (par 3), 14, 15, 16, 17 ja 18.

Hallituksen toimenpideohjelma

Hallitus päätti julkaista hallituskautta 2024-25 koskevan toimenpideohjelman. Ohjelmassa jatketaan kenttien kunnosta huolehtimista, vahvistetaan yhtiön taloutta, käynnistetään uuden straregian valmistelu ja parannetaan asiakaskokemusta. Lataa hallituksen toimenpideohjelma tästä

Rangen suoja-aita

Rangen suoja-aita rakennettiin estämään pallojen lentämistä driving rangen läheisyydessä olevien rajanaapureiden tonteille. Suoja-aita onkin vähentänyt merkittävästi pallojen päätymistä tonteille asti. Siitä huolimatta lyöntejä suuntautuu tontteja kohden ja osa palloista myös ylittää aidan. Hallitus kehoittaa pelaajia suuntaamaan lyönnit lyöntipaikasta riippumatta range alueen keskustassa olevien mittataulujen suuntaan. Pallojen päätymisestä tonteille on tehty asukkaiden toimesta viranomaisvalitus Tukesille (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto), joka on johtanut kenttäyhtiölle jätettyyn selvityspyyntöön. Tässä yhteydessä rangen käyttöön suunnitellaan uutta ohjeistusta pelaajille. Rangen osalta kysymys on tarpeeltaan pitkäaikaisemmasta kehittämisohjelmasta, joka koskee samalla myös nykyistä harjoitusaluetta. Suunnitelma tullaan julkaisemaan myöhemmin ja toteutus ajatellaan tehtävän vaiheittain. Tällä kertaa hallitus päätti, että rangen nykyinen opetuspääty on jatkossa vain valvotusti toimivien pelaajaryhmien käytössä.

Kiinteistövero

Kenttäyhtiön tekemästä kiinteistöveron oikaisuuvaatimuksen menestymisestä ei ole toistaiseksi tietoa. Asiaa käsittelevä lautakunta ei ole antanut päätöstä asiasta. Yhtiö seuraa asian käsittelyn etenemistä. Tästä syystä myös yhtiökokouksen hallitukselle antamalle valtuutukselle lisävastikkeen keräämisestä ei ole toistaiseksi tarvetta.


Keimola Golf Club Oy
Hallitus