Kevään yhtiökokouksen päätöksiä

Keimola Golf Club Oy:n kevätyhtiökokous järjestettiin 24.5.2023. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti kevätyhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Yhtiökokoukseen osallistui 68 henkilöä edustaen yhteensä 333 ääntä yhtiön 1095 äänestä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti kevätyhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Esitettiin vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Kokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio kirjataan edellisten tilikausien voittovaroihin. Samalla päätettiin hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta.

Kokouksessa valittiin yksimielisesti edellisen hallituksen jäsenet jatkamaan tehtävässään. Hallituksessa jatkavat Kai Ahlstedt, Tiina Fonsén-Lehtonen, Juha Haapaniemi, Sami Hämäläinen, Pia Jääskeläinen ja Karri Louevuo. Tilintarkastusta jatkaa AuditPalan Oy tilintarkastusyhteisö ja siellä vastuullisena KHT tilintarkastajana Yrjö Haukatsalo.

Artikkelia päivitetty 26.5. Korjattu osallistuja- ja äänimäärä.