Muutoksia syksyn pelaamiseen 12.9 alkaen

Keimola Golf Club Oy:n hallitus piti elokuun kokouksensa 25.8.22. Kokouksessa käsiteltiin mm. syksyn peruskorjauksia, pelaamisen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Hallitus päätti tiedottaa pelaajia syksyn aikana tehtävistä muutoksista.

  • Syyskuun 12. päivänä alkaa Saraksen väylien 2 ja 17 peruskorjaus. Viheriöalueet ja lyöntipaikat peruskorjataan. Saras 2 lyhenee ja uusi viheriö tulee nykyisen väylän loppupään levennyksen päähän. Väylällä tehdään myös louhintaa näkyvyyden parantamiseksi ja pelikokemuksen parantamiseksi. Lyöntipaikoista takimmaiset levenevät ja etummainen siirtyy ja uusitaan. Saras 17 lyöntipaikat ja viheriöalue uusitaan. Viheriöstä tulee kaksitasoinen, joka bunkeroidaan molemmin puolin. Väylä lyhenee noin 10 metriä. Vesiesteet pysyvät nykyisellään, mutta pelisuunnassa vasemman puolisen vesiesteen silta uusitaan.


  • Peruskorjauksesta lähtien ja loppukauden ajaksi Saraksen ensimmäiset ja viimeiset väylät suljetaan. Sarasta pelataan 9 reikäisenä ilman ajanvarausta ns. "palloränninä." Pelattavat väylät ovat pelijärjestyksessä 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12. Eli lähtö kierrokselle tapahtuu uuden konehallin takaa väylältä 13 ja päättyy saman konehallin taaksen väylän 12 viheriölle. Muutos tulee voimaan 12.9.22


  • Kirkkaa pelataan loppukausi ajanvarauksella niin viikolla kuin viikonloppuisin. Ajan voi varata 18 reikäiselle kierrokselle normaaliin tapaan WiseGolf ajanvarausjärjestelmästä internetistä kotisivujen kautta, applikaatiolla tai caddiemasterilta. Muutos tulee voimaan 12.9.22. Peliaikoja voi varata 5.9.22 alkaen.


  • Syksyn aikana Saraksen väylien 6 ja 7 välinen pelaajapolku uudistetaan. Jatkossa väylän 6 viheriöltä pelaajapolku menee taukokioskille metsän kautta Saraksen väylän 5 lyöntipaikan takaa. Näin väylän 7 ylitys vältetään. Toimenpiteellä pelaajien turvallisuus ja pelin sujuvuus paranee. Nykyinen pelaajapolkuna käytettävä tie jää nykyiselleen kentänhoidon koneiden liikkumista varten.


  • Pelaajilta saadun palautteen perusteella Kirkan 9 väylä on nykyisellään aikaisempaa vaarallisempi Kirkka 10 lyöntipaikoilla oleville pelaajille. Väylältä 9 suuntautuu avauksia väylän 10 lyöntipaikoille. Erityisesti etummaisen lyöntipaikan pelaajat ovat vaarassa. Alueella kasvava pitkä heinä tai puusto ei ole nykyisellään riittävä este draiverin käytölle väylä 9 avauksessa. Tilanne on väliaikainen, sillä Kirkan väylän 9 peruskorjaus on vielä kesken. Toistaiseksi on uusittu vain lyöntipaikat, väylä on lyhentynyt ja par luku on muuttunut. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti myös viheriö tullaan peruskorjaamaan, jolloin väylä lyhenee ja viheriön lähestyminen pelaajilta helpottuu. Muutos vaikuttaa väylän pelaamiseen oleellisesti. Väylän 9 peruskorjaus on tavoitteena viedä loppuun syksyllä 2023.


  • Edellisestä syystä Kirkan 9 väylälle tehdään väliaikainen muutos kenttämerkintöihin. Pelisuunnassa väylän oikea puoli merkitään valkoisilla OUT paaluilla vesiesteestä lähtien Kirkan 10 pelaajapolun suunnassa ja Kirkan 9 viheriön tasalle asti. Muutos on voimassa viheriön uudistamiseen asti, jolloin väylän pelattavuus ja turvallisuus nykyisestä paranee. Muutoksella ohjataan pelaajia pelaamaan pelisuunnassa vasemmalle ja välttämään pelisuunnassa oikean puoleisen vesiesteen ylittämistä avauslyönnillä. OUT raja ei koske Kirkka 10 pelaamista. Muutos kenttämerkintöihin tapahtuu lähipäivinä.


Kuva Kirkka 6 peruskorjauksesta muutama vuosi sitten