Seuran hallitus tiedottaa

Seuran hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseensa 8.2.23 Keimolaan. Kokouksessa hallituksen varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Jukka Sariola. Päätettiin hallituksen vastuualuista ja toiminnan organisoinnista. Päätettiin perustaa työryhmä SGL:n laatuseura projektiin. Lisäksi kevään aikana toteutetaan jäsenkysely.

Seuran hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseensa 8.2.23 Keimolaan. Kokouksessa hallituksen varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Jukka Sariola. Syyskokouksessa hallitukseen valittu Kai Ahlstedt erosi ennen järjestäytymiskokousta hallituksen jäsenyydestä työkiireisiin vedoten. Hallitus ei katsonut yksinomaan hallituksen täydentämisen takia tarvetta kutsua ylimääräistä vuosikokousta koolle. Hallitusta täydennettiin syyskokouksen hallitusvaalissa seuraavaksi eniten ääniä saaneella ehdokkaalla. Näin ollen toivotettiin tervetulleeksi Kristiina Hautamäki hallituksen jäseneksi.

Kokouksessa päätettiin myös hallituksen jäsenten vastuualueista.

Arto Riikonen hallituksen puheenjohtajana johtaa hallituksen toimintaa ja hoitaa seuran edustustehtäviä
Kristiina Hautamäki vastaa seuran kaikille jäsenille suunnatusta klubitoiminnasta
Jukka Sariola vastaa seuran kilpailu- ja tasoitustoiminnasta sekä tuomareista
Liisa Eerola vastaa varttuneiden seniorien (yli 60v) klubi- ja kilpailutoiminnasta
Kimmo Paavilainen vastaa nuorempien seniorien (50-60v) klubi- ja kilpailutoiminasta sekä muusta erityisesti miehille suunnatusta seuratoiminnasta
Jaana Karhu toimii seuran ladykapteenina ja vastaa aloittelijoiden aktivoinnista sekä erityisesti naisille suunnatusta seuratoiminnasta
Tomi Lund toimii seuran kapteenina ja vastaa seuraotteluiden järjestämisestä ja kurinpitoasioista
Virpi Puumalainen vastaa lasten ja nuorten opetus- ja valmennustoiminnasta sekä kesäleirin järjestelyistä
Mikael Savolainen vastaa kilpa- ja edustuspelaajien (yleiset ja midi sarjat) toiminnasta

Seuran toiminnasta viestintä jäi toistaiseksi hallituksen vastuualueena määrittämättä.

Hallituksen jäsenet omalla vastuualueellaan päättävät toiminnan organisoinnista. Pääosin toimintaa toteutetaan toimikuntien ja toimiston työpanoksen avulla. Toimikunnat kasataan ja ne kokoontuvat hallituksen jäsenen johdolla kevään aikana. Toimikuntatyöskentelystä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä hallituksen vastuutoimijaan. Yhteystiedot löytyvät täältä

Lisäksi hallitus päätti laatuseura työryhmän perustamisesta. Ryhmän tehtävänä on SGL:n laatuseuran sertifikointiin liittyvän hakemuksen jättäminen ja nykyisen seuratoiminnan sovittaminen ja kehittäminen laatuseuran vaatimuksien mukaiseksi. Työryhmään nimettiin hallituksesta Virpi Puumalainen, Mikael Savolainen ja toimiston puolelta Johanna Skyttä.

Hallitus päätti myös selvittää jäsenistön tuntoja ja toiveita seuratoimintaan liittyvän yhteisöllisyyden kehittämistarpeista. Asiasta toteutetaan jäsenkysely helmi-maaliskuun aikana. Tulosten pohjalta ja toimintasuunnitelman perusteella Keimolan yhteisöllisyyttä ja palveluita kehitetään kauden 2023 tapahtumien kautta.