Yhteisökyselyn 2023 tuloksia

Keimolassa toteutettiin kevään aikana yhteisökysely seuran jäsenille. Vastauksia saatiin kaikkiaan 736 jäseneltä eli vastausprosentti oli 36,1%. Vastaajissa miehiä oli 551 ja naisia 185.

Keimolassa toteutettiin kevään aikana yhteisökysely seuran jäsenille. Kyselyssä selvitettiin 28 kysymyksen voimalla sosiaalista identtiteettiä, jäsenyyden kokemista, tunteita, vaikuttamisen mahdollisuuksia, tunnettujen tarpeiden täyttymistä ja yhteisöön integroitumista. Vastauksia saatiin kaikkiaan 736 jäseneltä eli vastausprosentti oli 36,1%. Vastaajissa miehiä oli 551 ja naisia 185. Suurin ikäluokka vastaajista oli 52-65 vuotiaat (269), 66 vuotta ja vanhemmat (247) ja 31-50 vuotiaat (170). Tasoituksen perusteella eniten vastasivat HCP 10-18,4 tasoitusluokan pelaajat.

Seuran hallitus käsitteli kyselyn tuloksia huhtikuun kokouksessaan tuloksia. Tuloksia ja niistä johdettuja havaintoja hallitukselle esitteli kyselyn toteuttaneesta Maresmer Oy:stä Esa Meriläinen.

Tulosten perusteella tehtiin seuraavia teemakohtaisia havaintoja.

SOSIAALINEN IDENTITEETTI

 • Perhepiirissä pelaamisen merkitys kokonaisuudessaan pienehkö, etenkin vanhemmilla miehillä
 • Halu pelata tuttujen kanssa korostuu, etenkin naisilla

JÄSENYYDEN KOKEMINEN

 • Golfyhteisöön kuuluminen koetaan tärkeäksi
 • Seuran järjestämä toiminta vähemmän tärkeää
 • Pelitaitojen kehittäminen mieluummin itsenäisesti kuin ’kilpapelaajan statuksella’


MOTIVAATIO -TUNNE

 • Golfia harrastetaan pääasiassa ulkoilun ja kuntoilun motiiveista
 • Golfista haetaan rentoutumista
 • Vain harva haluaa kehittyä kilpapelaajana


JÄSENYYDEN KOKEMINEN JA VAIKUTTAMINEN

 • Yhteisön yhteisiin asioihin vaikuttamista ei koeta merkittäväksi
 • Vapaaehtoistyöhön osallistumista ei koeta merkittäväksi
 • Riittää, kun saa pelata
 • Kysymyksien ja ongelmien ratkaisuihin avun saanti on koetaan merkittäväksi


VANHAT OLETUKSET

 • Vastaajille tärkeää on, että palvelussa seuraavat asiat toteutuvat seuraavassa järjestyksessä. 1. Kenttä on kunnossa, 2. Lähtöaikoja on hyvin saatavilla, 3. Pelaamisen kustannukset ovat kohtuullisia ja
  4. Tunnelma yhteisössä on hyvä.
 • Pelaaja Ensin-kyselyssä kärkeen nousee kuitenkin tunnelma (Huom! erilainen kysymysasettelu)


INTEGROITUMINEN

 • Uusien jäsenten kotouttamisessa on henkilökunta avainasemassa
 • Viestinnällä on merkitystä ja siinä on onnistuttu


Tuloksista selvisi myös tekijöitä, joilla on yksittäisille vastaajaryhmille suuri merkitys, mutta jotka eivät Keimolassa tällä hetkellä toteudu kovinkaan hyvin.

Näitä olivat seuraavat muuttujat (kohderyhmä):

Tärkeää pelata uusien henkilöiden kanssa (66v ja vanhemmat)
Tärkeää pelata vain tuttujen kanssa (naiset, 51-65v, HCP 10-24,9)
Tärkeää pelata perhepiirissä (naiset)
Tärkeää saada opetusta ja näin kehittyä pelaajana (naiset, HCP alle 10)
Tärkeää kehittyä pelaajana itsenäisesti (66v ja vanhemmat)
Voi vaikuttaa yhteisössä käsiteltäviin asioihin (19-30v)
Voi esittää avoimesti näkemyksiäni yhteisössäni (naiset, 19-30v)
Kenttä on hyvässä kunnossa (HCP 18,5-24,9)
Vuosikustannus hyväksyttävissä ja vertailukelpoinen (HCP 37 ja yli)

Päinvastoin kuin edellisessä. Tuloksista löytyi myös tekijöitä, joiden merkitys vastaajille oli pieni, mutta jotka toteutuvat Keimolassa tällä hetkellä varsin hyvin.

Näitä olivat seuraavat muuttujat (kohderyhmä):

Tärkeää pelata uusien henkilöiden kanssa (miehet, 51-65v, HCP 10-24,9)
Jäsenyys golfseurassani merkitsee minulle paljon (miehet)
Tärkeää, että yhteisössä on hyvä tunnelma (naiset)
Tärkeää saada uusia ystäviä ja pelikumppaneita (HCP 25 ja yli)
Koen olevani osa golfyhteisöä (HCP 18,5-24,9)
Seuraa kehutessa koen sen henk.koitaiseksi (HCP 18,5 ja yli)
Seuran viestintä on avointa ja riittävää (naiset, HCP 37 ja yli)
Voin vaikuttaa yhteisössä käsiteltäviin asioihin (HCP 37 ja yli)
Kenttä hyvässä kunnossa (HCP 37 ja yli)
Tärkeää, että yhteisössä on hyvä tunnelma (66v ja vanhemmat, HCP 25 ja yli)


Hallitus jatkaa aiheen käsittelyä seuraavassa kokouksessaan. Tarkoitus on tehdä tulosten pohjalta poimintoja. Edelleen luoda niistä uusia toimintatapoja, joilla yhteisöllisyyteen liittyviä asioita myös käytännössä parannetaan vielä käynnissäolevan kauden aikana. Hallitus keskusteli tulosten pohjalta erityisesti uusien jäsenten aktivoinnin tärkeydestä. Aiheen osalta tehtiin päätökset toimenpiteistä ryhmän aktivointiin seuratoiminnan osalta.