Yhtiökokouksen päätöksiä

Keimola Golf Club Oy:n yhtiökokous pidettiin 15.5.2024 Vantaan Fur Centerissä. Varsinaisessa kevätyhtiökokouksessa päätettiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti kevätyhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Esiteltiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Vahvistettiin tilinpäätös ja toimenpiteet taseen mukaisen voiton tai tappion käytöstä. Päätettiin hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista. Valittiin hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Lisäksi kokouksessa päätettiin hallitukselle annettavasta valtuutuksesta periä tarvittaessa ylimääräistä hoitovastiketta kiinteistöverojen maksamista varten.

Kokoukseen osallistui 86 henkilöä, jotka edustivat yhteensä 431 ääntä 1095 äänestä. Hallitukseen valittiin äänestyksen jälkeen Pia Jääskeläinen (282), Mika Lähteenmäki (224), Toni Turunen (213), Tiina Fonsén- Lehtonen (206), Juha Haapaniemi (200) ja Sami Hämäläinen (196). Lisäksi ääniä saivat Kai Ahlstedt (193), Karri Louevuo (180), Pekko Kohonen (160), Arto Riikonen (142), Juha Nykänen (131), Jarmo Montén (121) ja Vesa Ström (101). Onnittelut valituille.

Kiinteistöveron osalta hyväksyttiin keskustelun jälkeen hallituksen esitys hieman muutettuna. Päätettiin antaa hallitukselle lupa periä tarvittaessa ylimääräinen hoitovastike, mikäli yhtiön verovuosia 2023-24 koskeva oikaisuvaatimus ei menesty. Hoitovastiketta peritään siinä tapauksessa yhtiön maksussa oleva kiinteistöveron osuus ja mahdolliset korkokulut.

Arkistokuva Keimolan yhtiökokouksessa