Tarjouspohja - Esimerkki

Hyvä tarjouksen vastaanottaja,

Saamasi sähköpostin liitteenä on virallinen tarjous, josta selviää tarjouksen sisältämien tuotteiden hinnat. Alla on listattuna tarjouksemme sisältämät mainostuotteet. Klikkaamalla lue lisää -painiketta, pääsette tutustumaan tuotteiden tarkempaan esittelyyn.


Digitaalinen rangen suurtaulu - Esimerkki

Rangen ja klubin suuren parkkipaikan yhteydessä on digitaalinen LED tekniikalla toteutettu suurmainostaulu. Taulussa pyörii mainossivuja, joiden informaatio on luettavissa alueella liikkuessa. Kunkin mainoksen näyttöaika vaihtelee mainosmäärän mukaan.

Lue lisää


Jäsenkirje ja somepaketti - Esimerkki

Sisältää yhteistyöstä ja kumppanin palveluista kertovan ja sähköisesti toimitettavan osakas- ja jäsenkirjeen. Tämä massasähköposti tavoittaa yhteensä noin 3500 kanta-asiakasta, jäsentä, osakasta ja pe- lioikeuden haltijaa.

Lue lisää


Nimikkoväylä - Esimerkki

Nimikkoväylä. Kumppanin nimellä/yrityslogolla varustettu kentän lyöntipaikalla oleva väylätaulu, jossa on mm. havainnekuva väylästä ja väylän etäisyysmitat. Väylätaulu on sijoitettu lyöntipaikalla keskeiseen kohtaan hyvän näkyvyyden ja pelaajien palvelun takia. Nimikkoväylään kuuluu klubitalolla oleva mainospaikka, joka on toteutettu samalla väylätaulun mainoksella.

Lue lisää

Mainosbanneri, klubi ja kotisivu - Esimerkki

Golfkeskuksen kotisivulla ja klubitalon infonäytöillä yrityksen mainoksella varustettu mainostila. Kotisivun bannerissa on halutessa linkki kumppanin kohderyhmälle suunnattuihin tarjouksiin. Bannerin sisällön päivitys mahdollista kerran kuukaudessa. Aineiston toimittaa kumppani tai se tehdään myyjän toimesta.

Lue lisää