Jäsenkysely 2023

Keimola Golf ry:n hallitus teettää maaliskuun aikana jäsenkyselyn. Tämän kevään kysely on rajattu koskemaan yhteisöllisyyttä. Tuloksia hyödynnetään kesän tapahtumien järjestämisessä.

Keimola Golf ry:n hallitus teettää maaliskuun aikana jäsenkyselyn. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu sähköpostilla toimitetun linkin kautta. Tällä kertaa kysely on rajattu koskemaan yhteisöllisyyttä. Tuloksia hyödynnetään Pelaaja Ensin palautteen rinnalla seuratoimintaa kehitettäessä ja vuoden 2023 tapahtumien valmistelussa.

Yhteisöllisyys toteutuu seurassa kolmella eri tasolla. Mahdollistava tason toiminta kokoaa ihmiset yhteen tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Näissä tapahtuu ihmisten kohtaamista, joissa yksilöillä on aina omanlaisensa tapa ja sisäinen valmius kohdata sosiaaliset tapahtumat. Toiminnan tasolla yhteisöllinen toimintatapa muodostuu ja toimintaa ohjaavia yhteisiä tavoitteita syntyy. Toiminta parhaimmillaan edistää myös kunkin osallistujan yksilöllisiä tavoitteita. Yksilölliset intressit yhtyvät ja porukalla syntyy yhteisiä päämääriä. Kokemuksen tasolla yhteisöllisyydestä tulee myös yksilön omaa toimintaa ohjaava kokemus. Kokemus vaikuttaa omiin tavoitteisiin ja edistää samalla sitoutumista ryhmän osallistujiin sekä ryhmän toimintaan ja tavoitteisiin.

Yhteisöllisyyden arviointi toteutetaan alihankintana ja sen suorittaa Keimolan ulkopuolinen toimija. Vastaajien kesken arvotaan tusina Titleist ProV1 logopalloja. Vastaajien yksilölliset vastaukset eivät tule Keimolan Golfin tietoon. Tulokset ja johtopäätökset raportoidaan kyselyn toteuttajan toimesta. Samalla hallitus saa myös ehdotuksia yhteisöllisyyden kehittämiseksi seuratoiminnassa ja koko golfyhteisössä. Tulosten pohjalta tulevan kesän tapahtumia kehitetään yhteisöllisyyden näkökulmasta.


Keimola Golf ry:n hallitus


Yhteisökyselyn 2023 tuloksia

Keimolassa toteutettiin kevään aikana yhteisökysely seuran jäsenille. Vastauksia saatiin kaikkiaan 736 jäseneltä eli vastausprosentti oli 36,1%. Vastaajissa miehiä oli 551 ja naisia 185.

Lue lisää