Kenttäyhtiön hallitus tiedottaa

Keimola Golf Club Oy:n hallituksen maaliskuun kokouksensa oli esillä mm. kentän talvehtiminen, kilpailukalenteri, talouden seuranta, tilinpäätöksen valmistelu, kiinteistövero, palautteet ja golfautot.

Kentän talvehtiminen

Kenttämestari kertoi hallitukselle kentän talvehtimisesta ja kevään hoitotoimista. Kevät on ollut kentille haastavampi kuin muutamaan vuoteen. Viheriöille on syntynyt lumihometta. Tauti ei ole aktiivinen juuri nyt, joten kevään eteneminen ja kasvukauden alku voi korjata tilannetta vielä merkittävästi. Aikaisin tullut lumi on suojannut maaperää ja routaa ei juurikaan maaperässä ole. Myös pintojen jäätymistä on syntynyt lumipeitteen ohentuessa kevään aikaisten vesisateiden toimesta. Nämä tekijät ovat edistäneet hyvän kasvualustan syntymistä kasvitaudeille. Kenttämestari tiedottaa asiasta tarkemmin kentänhoidon artikkelissaan myöhemmin.

Kilpailukalenteri

Hallitus on pitänyt tärkeänä, että seuran järjestämät tapahtumat eivät vie liiaksi viikonlopun peliaikoja. Tästä syystä on pidety tärkeänä rauhoittaa kuukausitasolla 1-2 viikonloppua osakkaiden pelaamiseen, jolloin kisoja ei pelata. Tältä pohjalta hallitus hyväksyi seuran laatiman 2024 tapahtumakalenterin. Kalenteri on julkaistu kotisivulla ja päivittyy edelleen sisältöjen osalta tapahtumien lähestyessä. Kilpailukalenterin löydät täältä.

Talous ja tilinpäätös

Hallitus kävi läpi kuluvan vuoden talouden raportoinnin tammi-helmikuun lukujen osalta. Tilanne etenee suunnitellusti ja talousarvion mukaisesi. Myönteisenä nähtiin pelioikeuksien aktiivinen kysyntä verkkokaupassa. Yhtiön kautta vuokratavat pelioikeudet ovat loppuunmyyty. Hallitus valmistelee parhaillaan tilinpäätöstä. Talousarvioon nähden kausi on ollut haastava menojen osalta. Tulojen kohdalta talousarvio ylitettiin reilusti, joka osaltaa parantaa tulosta. Tilinpäätös esitellään kevään yhtiökokouksessa.

Hinnasto ja osakasedut

Hallitus vahvisti kauden 2024 hinnaston ilman muutoksia edellisvuoden tasoon. Hallitus katsoi, että kustannustason nousua ei ole mahdollista hintakilpailukyvyn säilymisen takia vyöryttää hinnaston palveluihin. Osakasetuihin tehtiin pieniä muutoksia. Osakaspäivä tuli uutena etuna. Kysymys on vieraskentällä järjestettävästä osallistujalle veloituksettomasta osakastapahtumasta. Hinnasto löytyy täältä ja osakasedut täältä.

Kiinteistövero

Kenttäyhtiö sai verottajalta maaliskuussa 2023 päätöksen kiinteistöverosta. Päätöksen mukaan vuoden 2023 kiinteistövero on 197 282 euroa. Päätös nostaa Keimolan kiinteistöveroa 114 478 euroa. Kenttäyhtiö teki kesäkuussa 2023 verottajalle kiinteistöverotusta koskevan oikaisuvaatimuksen, jossa kiistettiin veron määräytyminen ilman aikaisemmin käytössä olleen alennuskaavan käyttöä tai sen soveltamista. Asia on edelleen kesken eli päätöstä vuosien 2023 lopullisesta kiinteistöverosta ei ole. Toistaiseksi kenttäyhtiö on maksanut kiinteistöveroa vuoden 2022 verotuspäätöksen mukaisesti. Maksut vähentävät verotuksen kokonaiskuluja, mikäli oikaisuvaatimus ei menesty ja verottajan aikaisempi päätös pysyy. Kiinteistövero vuodelle 2024 on pitkälti vuoden 2023 mukainen. Mikäli oikaisuvaatimus menestyy muuttuu myös vuotta 2024 koskeva verotuspäätös. Mikäli oikaisuvaatimus ei menesty tai päätöksestä ei ole tietoa, niin hallitus esittää kevätyhtiökokoukselle päätöstä lisävastikkeen keräämistä vuoden 2024 aikana. Lisävastike kerätään vain tarvittaessa eli oikaisuvaatimuksen kaatuessa ja kohdistetaan kiinteistöveroihin vuosien 2023 ja 2024 osalta.

Kenttäranking 2023

Hallitus totesi Golfpisteen kenttäranking 2023 tulokset myönteiseksi Keimolan osalta. Katsottiin, että vieraspelaajien arvioissa Kirkan peruskorjaus on vaikuttanut tuloksiin piristävästi. Viimeisen kyselyn tuloksissa Kirkka on jopa ohittanut Saraksen. Keimola on onkin molempien kenttien osalta parantanut arvioita ja sijoitustaan kyselyn koko historian ajan. Lisää kyselystä löydät täältä.

Golfautot

Keimolaan tulee uudet golfautot kauden 2024 aikana. Aikaisempien autojen vuokrasopimus on päättymässä ja käyttötilastojen mukaan autoja tarvitaan myös lisää. Autot toimitetaan Keimolaan kauden aikana kahdessa vaiheessa. Uudet autot parantavat toimivuutta ja mahdollistavat paremman asiakaskokemuksen. Lisäksi uudet golfautot kiinnostavat näkyvyyden osalta myös Keimolan pääyhteistyökumppaneita aikaisempaa enemmän.


Hallitus